RADIOASTRONOMIJA - BAZA PODATAKA

Projekt  RADIOASTRO


Ovaj projekt zamišljen je kao uvod u organiziranje RADIOASTRONOMIJE u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta je promatranje Sunca kao izvora promjena u ionosferi, a time i utjecaja na zemlju. Najdostupniji način čini se pokušaj promatranja radio signala sa Sunca nastalih snažnim erupcijama. Ove erupcije izbacuju ogromne količine Sunčeve materije, koja krećući se velikom brzinom može doći do zemljine ionosfere i uzrokovati promjene. Te promjene mogu se relativno lako detektirati i slijediti jednostavnim uređajima za promatranje ULF i VLF frekventnog područja. Adekvatna oprema za ovaj exsperiment mogla bi se konstruirati sa relativno malo sredstava.

Kako se približava sljedeći MAKSIMUM solarne aktivnosti za kojega se očekuje da će biti snažniji od prijašnjih (veće i češće erupcije), očekuje se i veći utjecaj na ionosferu. Poslijedice ovih utjecaja mogu biti velike i brze magnetske promjene koje mogu poremetiti i oštetiti razne elektroničke uređaje, snažno poremetiti radio komunikacije civilne i vojne, GPS i sl.

Koncept mjerne opreme bazira se na sistemu od 4 TV širokopojasne antene smještene na rotatoru i stalno usmjere na Sunce, tako da mogu kontinuirano slijediti njegov položaj. Antene povezane s prijemnikom omogućiti će skeniranje signala sa Sunca u frekventnom pojasu od 200 MHz do 1000 MHz. Da bi signal bio što kvalitetniji, pokušati će se naći lokacije za smještaj antenskog sistema na kojima nema smetnji od zemaljskog RF signala. Na tim mjestima pratit će se i registrirati signal karakterističan za eksplozije na Suncu.
U svrhu postizanja većih mogućnosti mjerne opreme i praćenja signala, izradit će se nekoliko različitih VLF i ULF prijemnika i nekoliko antena (senzora). Nakon testiranja, izabrat će se najprikladniji sklop.

Uz navedenu opremu za praćenje signala u ULF i VLF frekventnom području, izgrađen je i sustav za detekciju gamma zračenja u dva energetska područja: jedan za detekciju energija manjih od 100 kev, a drugi za energije veće od 100 kev.

Dodatno, planira se izgradnja specijalnog sklopa za promatranje promjena amplitude i faze sporih oscilacija na frekvenciji od 8 Hz, tzv. “SHUMAN rezonancije”. Prijemnik za 137.950 MHz s antenom kuglaste karakteristike prijema, pratiti će šum na tom valnom području. ADC converter s PC računalom i s 8 kanala, slat će rezultate promatranja u RADIOASTRO.IRB.HR bazu podataka, gdje će se pohraniti, a ujedno i prikazati na istoj adresi. Rezultati će biti prikazani u obliku 8 različitih grafikona - svi u istoj VREMENSKOJ DOMENI radi lakšeg praćenja uzročno-posljedičnih veza.

Organizator ovog projekta nada se i vjeruje, da će uspjeti zainteresirati mlađe naraštaje u HRVATA za FIZIKU, ASTRONOMIJU, ELEKTRONIKU i sl.

Slika


Sun Earth