RADIOASTRONOMIJA - BAZA PODATAKA

Šema monitora naboja koji koristi zvučnu karticu i program Radio-SkyPipe


Gamma detektor visoke efikasnosti


radioastro ULF - VLF lab.


radioastro ULF - VLF lab.


radioastro ULF - VLF lab.


Podesno za skolske EKO sekcije.


Meteor-------SSR------


23.4 kHz


Xray istog dana.


Kiel 21.7 kHz istog dana H field.


Kiel 21.7 kHz istog dana E field.


RADIOASTRO 23.4 kHz istog dana.


Zanimljiv dogadjaj i sa vise autora.


SID DHO Gimnazija Požega